Dallas Sthlm

Sandvik

This is Sandvik

Vi har tillsammans med Grandios Film AB utvecklat ett modulärt system, där vi kan presentera Sandviks verksamhet med olika rum byggda i 3D. Rummen kan t ex handla om produktsegment, R&D, hållbarhetsarbete eller ”employer branding”. Rummen öppnar upp för fördjupande filmer. Vi kan sedan bryta ut rum och människor och ta fram nya produkter eller initiativ så att filmerna behandlar andra affärsområden eller företeelser. Det går även att använda utvalt material till PowerPoints, web osv. Modulärt är the grej of the day! Vårt första uttag är den globala presentationsfilmen ”This is Sandvik”.

  • Disciplines
  • 3D
  • Animation
  • Film
  • Manus
  • Regi