Dallas Sthlm

Svenska Bio

Stäng av mobilen!

Familjeföretaget Svenska Bios historia började skrivas redan i början på 1900-talet. Nu har Dallas varit med och fyllt på med ytterligare en milstolpe i Svenska Bios historia. I april 2016 lanserades denna första vinjett skapad exklusivt för biosalongerna. Så luta er tillbaka och skruva upp volymen. Enjoy!

  • Disciplines
  • 3D
  • Animation