Dallas Sthlm

DET

Midroc Automation

Att värva dom bästa unga ingenjörerna, berätta om ett företag i framkant och stärka den interna stoltheten var uppdraget för Midroc Automation. Employeer Branding på två och en halv minut tillsammans med Det kommunikation. Enjoy!

  • Disciplines
  • 3D
  • Animation
  • Klippning
  • Manus
  • Regi