Dallas Sthlm

TV4

Ett TV4 — Äntligen i rutan!

Ett TV4 på alla skärmar

Från tv-tv till TV4 Play, till grannkanal till mobilen, till Instagram tillbaka till soffan. TV4:s kanaler harmoniseras och får en enhetlig identitet på alla skärmar. Dallas fick tillsammans med varumärkesbyrån Bold i uppdrag att vidareutveckla den visuella identiteten hos Bonnier Broadcastings kanalvarumärken TV4, Sjuan och TV12 — ett komplext rebranding-projekt med Sveriges mest älskade fyra i centrum.

Ett-TV4-grafiken är en familj av kanalgrafik i en gemensam verktygslåda. Grafikens kärna är ett tydligt system som både guidar, informerar och låter innehållet och användarna stå i centrum. Det så kallade “cards”-systemet lånar beteenden och rörelser från app- och UX-världen, där swipe och pinch är nycklar i det rörliga uttrycket. Det digitala färgar av sig på det linjära, för att koppla linjär-tv:n till digitala gränssnitt och digital konsumtion — med värme och personlighet.

Resultatet: En modern och levande tv-grafik som är din vän i tv-tittandet. Allt handlar om hur logiskt och levande den rör sig. Användarna får aldrig tappa bort sig; vad som är nu, sen och parallellt i andra kanaler. Det ska vara enkelt och kul att titta på tv.

  • Disciplines
  • Animation
  • Visuell identitet