Dallas Sthlm

Com Hem

Com Hem till en ny identitet

Uppdrag: Ny visuell indentitet

Com Hem har genomfört en kvalitetsmässig förflyttning, som har gett ett positivt och mätbart utfall. Vår rebranding är den visuella speglingen av detta skifte.

Resultatet är ett elegant och omisskännligt brand-print för det nya Com Hem. En identitet som sammanhållet genomsyrar allt från endboards i reklamfilmer, till förpackningar, in-store display och digitala gränssnitt (för att nämna några delar).

  • Disciplines
  • 3D
  • Animation
  • Visuell identitet