03

Business To Business: SSAB

Världens coolaste stålbolag

Dallas har i flera år jobbat med världens coolaste stålbolag. Det är högt i tak på SSAB och viljan är stor att kommunicera på nya spännande sätt. Vi har tagit fram allt från rörligt, print och mässmaterial till storslagna filmer för att värva de vassaste unga förmågorna i branschen.

Special Steels

För att locka till sig nyutexaminerade talanger så tog vi tillsammans med HR-avdelningen på SSAB fram ett litet rymdepos. Buckle up, we have a lift off!

Superpowers of steel

SSAB har 11 olika extraordinära stålprodukter. Dom är superstarka, megaflexibla och ultrahårda. Man kan säga att SSAB har 11 Superpowers of Steel! This is how they were born!

Uppdraget bestod både i att göra en lång film för mässor och då främst till Swedish Steel Price. Filmen mottogs med stående ovationer och vi tog även fram kortare filmer för Sociala Media och presentationer av respektive varumärke. 

Green Coating

I uppdraget ingick dessutom att ta fram printmaterial för vepor och annonser.

Visionsfilm

Framtiden på SSAB är nyfiken, utvecklande, premium och hållbar. Det manifesterar vi i en visionsfilm för den europeiska divisionen. Employer branding och målbild i ett.

Visionsfilm

Strenx

Strenx är ett av SSAB´s mest flexibla stål. Världsledande och ofta kopierat. Tillsammans med A+M har vi tagit fram olika filmer riktade mot ingenjörer som visar på Strenx användningsområden.

Awards