Dallas Motion Agency

TV4

Ett TV4 — Äntligen i rutan!

TV4, Sjuan och TV12 delar nu en modern och levande tv-grafik skapad av Dallas och Bold.

  • Disciplines
  • Animation
  • Visuell identitet